Verboden te rokenEHBO aanwezigGratis wifiMindervalide vriendelijk
  • nl
  • en
Speeltuinvereniging Philipsdorp
Slide 2

Reglement

Bezoekersreglement Speeltuinvereniging Philipsdorp

Bij een bezoek aan onze speeltuin gaat u akkoord met onderstaand reglement en dient u zich ten alle tijden hieraan te houden.

Download reglement als PDF

 

Toegang

Algemeen

1. Ik begrijp dat het betreden van de speeltuin geschiedt op mijn eigen risico.
2. Ik zal dus de speeltuinvereniging nimmer aansprakelijk stellen voor:
a) schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen,
b) in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel.
2. Ik kom naar de speeltuin en dus aanvaard ik dit reglement.
3. Ik kom en verlaat de speeltuin via de poort.
4. Ik stuur mijn kinderen (indien jonger dan 7 jaar) nooit zonder begeleiding (door een persoon van 16 jaar of ouder) naar de speeltuin.

Entreegelden

5. Ik meld me bij binnenkomst bij het loket voor het betalen van de entreeprijs of het tonen van mijn seizoensabonnement of lidmaatschapskaart.

Vervoermiddelen

6. Ik zet mijn (bak-) fiets, scooter of brommer binnen de daarvoor bestemde omheining. Ik zet die niet tegen de gebouwen.
7. Ik weet dat andersoortige (speel-) voertuigen (zoals b.v. kinder- of loopfietsen, aangedreven speelgoedauto’s, e.d.) niet door mijn kinderen gebruikt mogen worden op de speeltuin. Een uitzondering hierop vormt het specifieke vervoersmiddel voor invaliden.
8. Ik weet dat parkeren van mijn auto op de toegangsweg naar de speeltuin niet mag. Wat doen we samen niet
9. Ik neem naar de speeltuin géén:
a) huisdieren mee,
b) wapens mee,
c) drugs en alcohol mee.
10. Ik verlaat de speeltuin uiterlijk bij sluitingstijd.
11. Ik weet dat de speeltuin een strikt beleid hanteert -in de vorm van een gedragscode- gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie en alle seksuele ongewenste handelingen tussen vrijwilliger(s) en kind(eren) en waarvoor de vrijwilligers een geldige V.O.G. dienen te overleggen bij indiensttreding.
Ik besef dat deze gedragscode ook gaat over mijn gedrag en heb daar nota van genomen.

Gebruik

Algemeen

12. Ik gedraag me op de speeltuin volgens de regels van dit regelement en zoals in het maatschappelijk verkeer normaal is.
13. Ik volg aanwijzingen van de vrijwilligers van de speeltuin direct op. Vrijwilligers zijn herkenbaar aan de button met speeltuinlogo op hun kleding.
14. Ik verlaat de speeltuin -op aanwijzing van de vrijwilligers- als ik word geconfronteerd met mijn eigen wangedrag, of dat van de mij toevertrouwde kinderen, op de speeltuin. Ik weet dat de politie wordt gebeld als ik niet vertrek.
15. Ik besef dat bij herhaald wangedrag van mijzelf of de mij toevertrouwde kinderen, mij en hun de toegang tot de speeltuin voor het verdere seizoen -of zelfs permanent kan- worden ontzegd, afhankelijk van de ernst en/of frequentie. (Dit ter beoordeling van het bestuur.)
16. Ik steel niet, en word ik betrapt op diefstal, dan wordt er altijd aangifte gedaan.
17. Ik weet dat groen, zoals bomen, struiken, bloembakken, etc., niet zijn om te spelen.
Ik geef de mij toevertrouwde kinderen dan ook aanwijzingen dat niet te doen.

Speeltoestellen en –voorzieningen

18. Ik geef de aan mij toevertrouwde kinderen aanwijzingen over:
a. hoe de speeltoestellen gebruikt mogen worden op de juiste manier,
b. het spelen met de kabelbaan en dat daar maximaal 100 kg aan mag hangen,
c. het niet langdurig bezet houden van de speeltoestellen,
d. het spelen met een bal: alleen op het veld met de aluminium doeltjes,
e. voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, niet gebruikt of gedragen mogen worden tijdens het spelen.
19. Ik zorg ervoor dat:
a. haarvlechten, armbandjes, halskettinkjes en touwtjes, koordjes, kettinkjes, en dergelijke aan kleding of kind géén gevaar opleveren bij het spelen.
b. er niet gespeeld wordt met springtouwen en/of elastieken.

Consumpties

20. Ik weet dat:
a. eigen consumpties meegebracht en genuttigd mogen worden,
b. er géén gebruik gemaakt kan worden van de speeltuinkeuken,
c. de speeltuin een klein assortiment dranken en versnaperingen te koop heeft.
21. Ik zorg bij glasbreuk in mijn nabijheid dat kinderen op veilige afstand blijven en meld dit (of laat dit melden). Met de vrijwilliger ruim ik de scherven zo spoedig mogelijk op.
22. Ik mag roken in de speeltuin. Maar …
a. Ik vraag of pak een lege asbak voor as ‘tippen’ en peuken uit te drukken,
b. Ik gooi géén peuken op de bestrating of in het gras,
c. Ik rook nergens binnen in de gebouwen,
d. Ik rook zonder dat kinderen en/of omstanders last van mij hebben.
23. Ik bezorg mijn serviesgoed, lege kannen en geleegde asbak na gebruik terug bij het loket.

WC’s

24. Ik weet dat het gebruik van de wc’s op de speeltuin gratis is.
Ik ben verantwoordelijk voor een juist gebruik en het netjes achterlaten van de wc’s als de mij toevertrouwde kinderen er gebruik van maken.
Ik spreek de vrijwilligers aan als ik een wc aantref die niet schoon (meer) is.

De speeltuin Philipsdorp beschikt over een invalidentoilet en een grote verschoontafel. De sleutel hiervan is bij het loket te krijgen en daar terug te bezorgen.

Afval

25. Ik laat de speeltuin niet als dank voor het aangenaam verpozen achter met de schillen en de dozen. Ik, en de mij toevertrouwde kinderen, zullen:
a) de vaste en losse afvalbakken die overal opgesteld staan gebruiken,
b) volle vuilnisbakken melden bij de dienstdoende vrijwilliger,
c) bij een feestje zelf zorgen voor de afvoer van ons vuil naar de verzamelcontainer tegen over de speeltuin (vuilniszak en keycard verkrijgbaar bij het loket),
c) zorgen dat mijn vuile luiers in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbak gegooid worden. (Deze bak staat tegen de buitenmuur van het gebouw aan de toiletzijde.)

Schade

26. Ik ben verantwoordelijk voor de door mij, of de aan mij toevertrouwde kinderen, veroorzaakte schade en zal dit samen met de speeltuincoördinator afhandelen.

Klachten

27. Bezoekers kunnen klachten melden bij de dienstdoende vrijwilliger. Indien de klacht niet ter plekke verholpen kan worden, wordt deze met de benodigde gegevens van de klager doorverwezen naar de speeltuincoördinator en/of beheerder. Deze handelt de klacht in overleg met de klager en, indien nodig, het bestuur af.

Slotbepaling

28. Ik begrijp dat in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, er een beslissing genomen wordt door het bestuur, of haar afgevaardigde ter plekke.


Vastgesteld door de ALV op 22 maart 2015