Verboden te rokenEHBO aanwezigGratis wifiMindervalide vriendelijk
  • nl
  • en
Speeltuinvereniging Philipsdorp
Slide 2

Rookvrije speeltuin

Geachte bezoekers,

Per 1 mei 2018 is het niet langer toegestaan om te roken op de speeltuin.
Wij als bestuur hebben hiertoe besloten nadat 85% van de door ons geënquêteerden aangeeft dat roken op een speeltuin
niet meer van deze tijd is. Hierbij horen hoe onverwacht ook een heel aantal rokers. Ook de e-sigaret is niet toegestaan.

Het gaat immers niet alleen om de inademing van schadelijke stoffen maar ook om het zien roken.
Om de verstokte roker ter wille te zijn is een tijdelijke rookplek aanwezig tussen het speeltuingebouw en het houten
schuurtje achter de schutting uit het zicht van de kinderen. 

We weten zeker dat we hiermee een goede stap zetten, samen op weg naar een Rookvrije Generatie!
Wij danken iedereen alvast voor het getoonde begrip en samenwerking.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij een van onze dienst hebbende vrijwilligers.